Welcome

Có 3 người thợ may mỗi người mở một cửa hiệu ở trên đường

Có 3 người thợ may, mỗi người mở một cửa hiệu ở trên đường. Mỗi người đều muốn thu hút khách hàng cho mình. Người thợ may thứ nhất treo lên một tấm biển lớn viết: “Tôi là người thợ may giỏi nhất tỉnh”. Khi người thợ may thứ hai nhìn thấy tấm biển, ông muốn chơi trội hơn nên làm một bảng hiệu lớn hơn với dòng chữ: “Tôi là người thợ may giỏi nhất nước”. Người thợ may thứ ba nghĩ, mình có nên làm một cái biển viết mình là người thợ may giỏi nhất thế giới không nhỉ? Ông suy xét vấn đề này trong một thời gian rất dài, sau đó ông chỉ đưa ra một bảng hiệu rất nhỏ. Nhưng tấm biển đó đã thu hút tất cả khách hàng trên con đường ấy đến với cửa hàng của ông, khiến cho 2 cửa hàng kia vắng teo. Tấm biển hiệu của người thợ may đã viết gì?
Trên đó chỉ viết: “Tôi chỉ là người thợ may giỏi nhất trên con đường này”.
2022-01-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới