Trang chủ

Thử thách để thay đổi bạn đã thử chưa

Thử thách để thay đổi - bạn đã thử chưa?
Chiều ngày 23/3/2019 chúng tôi đã thử thách tại sau nhà vệ sinh của bãi xe núi Quyết, đường lên đền thờ Quang Trung, tp Vinh, Nghệ An.
Sau khi thu gom khoảng gần 50 bì thì mới chỉ được phần dương của đống rác này, còn phần âm thì có thể rất nhiều vì tất cả rác của đền đều được chở ra đây và không được thu gom, chở đi xử lý.
Một thành viên trong nhóm đã suốt 3 năm tham gia dọn rác nơi này.
#ChallengeForChange
#NuiQuyet #DenQuangTrung
#ThachThucDeThayDoi
2020-10-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *